Společenský:

Současný hektický způsob života vyžaduje velké množství energie a je zájmem každého z nás zařadit do svého životního stylu co nejkvalitnější regeneraci svého organismu a tím předejít zbytečným problémům se zdravotním stavem. Jednou z nejstarších a nejoblíbenějších forem regenerace po celém světě je saunování. Nedostatek tělesného pohybu vede ke zhoršování základních funkčních vlastností organismu, k poklesu tělesné zdatnosti a výkonnosti, a tím k narušení zdraví a životní rovnováhy. Důsledkem toho vzniká řada onemocnění, především onemocnění horních cest dýchacích, různá alergická onemocnění, dále choroby srdeční, cévní, neurózy, otylost, onemocnění kloubů a řada dalších.

Společenský význam sauny je nejen v jejím působení na zdraví, ale též v účinku saunové atmosféry na sblížení lidí. Při tělesném a duševním uvolnění dochází nejen ke sblížení, ale i ke vzájemnému porozumění lidí. Po použití sauny se obvykle dostaví jakýsi radostný optimismus, velkorysý vztah k životu, starosti se dostávají do jiné polohy, ve které je lze lépe a snadněji řešit. Nelze však říci, že by to byl únik od životních a pracovních problémů.

Zdravotní:

Význam a výsledek používání lázně v sauně nebyl dříve z hlediska zdravotního sledován a všichni uživatelé se spokojili pouze s příjemným pocitem po skončení lázně. Od padesátých let, kdy se začaly saunové lázně zařazovat i do lázeňských léčebných procedur, se začaly soustavně sledovat i jejich účinky. Na základě nových poznatků se dospělo k tomu, že sauna je z lékařského hlediska pro zdraví člověka velmi prospěšná.