Každý člověk reaguje na prostředí sauny jinak, proto by si měl nejdříve rituál saunování sám na sobě vyzkoušet a najít pro sebe ten nejvhodnější způsob. Tak lze nejlépe dosáhnout maximálního osobního prospěchu a v konečné fázi vyvolá také závěrečný pocit uspokojení, uvolnění a určité životní radosti a energie. Jediné saunování však nestačí. Mnohokrát se až po několika opakováních dostaví správné reakce organismu.

Jakékoliv nesprávné jednání před saunováním, v jeho průběhu i po jeho ukončení vadí celkovému očekávanému účinku. Proto existují určité zásady a návody na správné saunování, které se opírají nejen o tradici, ale i o zcela objektivní důvody. I když se většinou radí, aby se saunování řídilo především subjektivními pocity, není vhodné osvědčená pravidla obcházet, pokud má mít saunování výsledný efekt.

... zdraví se mohou saunovat bez obav

Zdravý člověk - tím myslíme takového jedince, u kterého nebyly zjištěny žádné známky nějakého závažného onemocnění (ať už akutního nebo chronického), ani se u něj při běžné tělesné zátěži neprojevují žádné změny činnosti důležitých orgánů – se tedy nemusí bát, že by mu zátěž v saunové lázni měla vyvolat nějaké zdravotní problémy. Pro samotný efekt saunování má význam okamžitá tělesná dispozice i psychický stav.

 ... nemocní musí být opatrní

Nemocný zájemce o saunování se musí vždy poradit se svým ošetřujícím lékařem, zda se má vůbec saunovat. Některá onemocnění nepatří do sauny vůbec. Platí to zejména pro všechna akutní onemocnění, případně i dlouhodobé chronické onemocnění se známkami aktivity nemoci. Na druhé straně je při celé řadě onemocnění chronického charakteru vliv na saunování dostatečně známý a ceněný.

Věková hranice

Obvykle se uvádí hranice 60 let jako horní hranice pro zahájení saunování, která nemá být překročena. Vzhledem k tomu, že v tomto věku je riziko závažných onemocnění především cévního systému a srdce značně vysoké, není rozumné, aby lidé v tomto věku začínali se saunováním. Ze zkušeností víme, že starším lidem, kteří byli celý život zvyklí aktivně pracovat, sportovat atd., není třeba klást překážky v jejich rozhodnutí zkusit si také účinek saunové lázně.

Lidem, kteří by chtěli začít se saunováním až po šedesátce, se doporučuje uvážlivost při jejich rozhodnutí. Nutná je však porada s lékařem. V úvahu je třeba brát zejména závažná onemocnění krevního oběhu a jeho výkonnost, hrubé změny cév důležitých životních orgánů, přítomnost rizikových faktorů apod..

Děti od 3 let se mohou saunovat v rozsahu daném jednak časovými lhůtami jednak výškou fyzikálních hodnot saunové lázně pro ně určené. Vyžadují však dozor dospělé osoby v průběhu celého saunování.